Osiguranje koncept

Reč “Osiguranje“ (fr. assurance, engl. insurance, nem. Versicherung) u najširem smislu označava sigurnost, poverenje u nešto, zaštitu, obezbeđenje. Drugim rečima smisao te reči upućuje nas na svrhu osiguranja koja se sastoji u pružanju sigurnosti.

Prema Zakonu o osiguranju, postoje dve grupe osiguranja: životna i neživotna.

Životna osiguranja obuhvataju osiguranja kod kojih je život, odnosno zdravlje osigurano, a naknada – novčana suma koju društvo za osiguranje isplaćuje može biti jednokratna ili u više rata (renta).

Neživotna osiguranja obuhvataju veći broj različitih vrsta osiguranja: osiguranje od posledica nezgode, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje motornih vozila, šinskih vozila, vazduhoplova i plovnih objekata, osiguranje robe u prevozu, osiguranje imovine, osiguranje od autoodgovornosti, osiguranje od opšte odgovornosti za štetu, osiguranje kredita, osiguranje jemstva, osiguranje pravne zaštite, osiguranje pomoći na putovanju i druge vrste neživotnih osiguranja.

Zašto je osiguranje potrebno?

Osiguranje je potrebno radi obezbeđenja ekonomske sigurnosti za eventualnu štetu koja može, ali ne mora, nastati. Možete se osigurati od različitih nepredviđenih događaja: elementarnih nepogoda, požara, poplave, gubitka prtljaga prilikom putovanja, povrede na radu. Takođe, možete se osigurati od događaja koji su izvesni, kao što su npr. nedovoljni prihodi u starosti.